خانه / بایگانی برچسب : مدل بافتنی

بایگانی برچسب : مدل بافتنی

آموزش بافت مدل گیس پیچ دار ساده

آموزش بافت مدل گیس پیچ دار ساده مدل به ۷ دانه تقسیم شده باضافه ۳ و باضافه حاشیه رج ۱ : ( ۳ تا از رو ۴ تا از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید ۳دانه آخر ۳ تا از رو رج۲و۳و۴ : همانطور که دانه ها دیده میشوند ببافید . رج ۵ : ( ۳ تا از رو ... ادامه مطلب »

اموزش بافتنی مدل موجی

اموزش بافتنی مدل موجی مدل به تعداد مضرب ۱۸ دانه سر بگیرید رج ۱ : همه دونه ها را از زیر ببافید رج ۲ : همه دونه ها را از رو ببافید . رج ۳ : (۲ تا یکی از زیر ۳ مرتبه ، ( ۱ ژته ، یکی از زیر ) ۶ مرتبه ، ۲ تا یکی از زیر ۳ ... ادامه مطلب »

آموزش بافت پیچ چهارتایی

آموزش بافت پیچ چهارتایی به سمت چپ به تعداد مضرب ۸  بعلاوه یک دونه  در دو طرف کار برای حاشیه سر بگیرید. رج ۱ (از سمت راست ) : یکی از زیر ( حاشیه ) ( ۲ تا از رو ، ۴ تا از زیر ، ۲ تا از رو )  داخل پرانتز را تکرار کنید ، دونه آخر را از رو ببافید . رجهای ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی دو میل بافت مدل توری گل یخ

امروزمیخوام براتون آموزش  بافت مدل توری دو میل با نام گل یخ  براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۳۴ + ۲ دانه سر بگیرید . رج ۱، ۵ ، ۹ : یکی از زیر ( ۳ تا از زیر ، ۲ تا یکی از زیر ، ۴ تا از زیر ، یک ژته ، ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل توری خانه خانه

آموزش بافت مدل توری خانه خانه مدل به ۳ دانه تقسیم شده باضافه حاشیه رج ۱ ( پشت کار ) : همه از زیر رج ۲ : ( ۳ تا یکی از زیر کرده بعد اولین پایه از این سه دانه را بافته و سپس ۲ تا بعد را ۲ تا یکی کنید .) داخل پرانتز را تکرار کنید . ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل سبدی

آموزش بافت مدل سبدی به تعداد دانه های زوج سر بگیرید رج ۱ : ( میل را از پشت دانه اولی رد کرده و دانه دومی را از زیر بحالت معمولیی بافته بدون اینکه بگذارید از میل چپ بیافتد دانه اولی را از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید. رج ۲ : رج را با یک دانه از ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل توری با دو میل

آموزش بافت مدل توری با دو میل به تعداد دانه های زوج سر بگیرید رج ۱ : یکی از زیر ( یک ژته ۲ تا از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید رج ۲ : یکی از رو ( ۳ تا از رو سومین دانه میل راست را روی ۲ تای دیگر کور کنید) داخل پرانتز را تکرار کنید رج ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل توری هزار برگ

آموزش بافت مدل توری هزار برگ مدل به ۶ دانه تقسیم می شود رج ۱ : ( یکی نبافته از رو ۲ تا از زیر دانه نبافته را رو ۲ تای بافته کور میکنیم ۳ تا از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید. رج ۲ : ( ۴ تا از رو یک ژته از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید. ... ادامه مطلب »

آموزش بافت کشباف دوقلو

آموزش بافت کشباف دوقلو   مدل به ۷ دانه تقسیم شده باضافه ۳ باضافه حاشیه رج ۱ : ( ۳ تا از زیر *یکی نبافته از رو یکی از زیر یک ژته دانه نبافته را روی بافته و ژته کور می کنیم*۲دفعه ۳ تا از زیر) رج۲ : ۳تا از زیر ( ۴ تا از رو ۳ تا از زیر ... ادامه مطلب »