خانه / بایگانی برچسب : آموزش بافتنی

بایگانی برچسب : آموزش بافتنی

آموزش بافت اصطلاح اضافه کردن دوبل مرکزی

آموزش بافت اصطلاح اضافه کردن دوبل مرکزی این اصطلاح که در پترنها بافتنی بصورت شکل  می باشد که یک نوع عمل اضافه کردن است به این صورت که یکی از زیر و از پشت حلقه بدون خارج کردن ببفافید و سپس یکی از زیر بافته و دونه را خارج کنید سپس با میل سمت چپ از پایین دو دونه میل ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی دو میل بافت موزاییک

آموزش بافتنی دو میل بافت موزاییک به تعداد مضرب ۲۰ + ۱ دانه سر بگیرید رج ۱ و ۵ و ۹ : یکی از زیر ( یکی از زیر ( ۲ تا از رو ۲ تا از زیر ) ۴ مرتبه ۲ تا از رو یکی از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید . رج ۲ و تمام رجهای ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی مدل بافت صدفی

مدل بافت صدفی به تعداد مضرب ۹ + ۳ دونه سر بگیرید . رج ۱ : ۲ دونه از زیر ، ( ۱ ژته ، ۸ تا از زیر ، ۱ ژته ، یکی از زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید ، یکی از زیر رج ۲ : ۳ دونه از زیر ( ۸ تا از رو ، ۳ تا از ... ادامه مطلب »

آموزش بافت k2tog tbl بصورت تصویری

اصطلاح  tbl k2tog در بافتنی یک روش کم کردن است که به معنای دو تا یکی کردن دانه از زیر  از میان پشت حلقه می باشد  که آموزش تصویری بافت اصطلاح بافت  k2tog tbl  را در زیر مشاهده فرمایید.   ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل توری تخمکاری مشبک

آموزش بافت مدل توری تخمکاری مشبک مدل به ۱۰ دانه تقسیم شده باضافه حاشیه رج ۱و۳ : ( ۲ تا یکی از زیر یک ژته یکی از زیر یک ژته یک سورژه ساده ۵ تا از زیر ) رج ۲ و ۴ : ( ۷ تا از رو یکی نبافته از رو ۲ تا از رو ) رج ۵ و ... ادامه مطلب »