مدل بافتنی

آموزش بافت اصطلاح اضافه کردن دوبل مرکزی

آموزش بافت اصطلاح اضافه کردن دوبل مرکزی این اصطلاح که در پترنها بافتنی بصورت شکل  می باشد که یک نوع عمل اضافه کردن است به این صورت که یکی از زیر و از پشت حلقه بدون خارج کردن ببفافید و سپس یکی از زیر بافته و دونه را خارج کنید سپس با میل سمت چپ از پایین دو دونه میل ... ادامه مطلب »

نرم افزار آموزش گام به گام بافتنی در قالب اندروید مخصوص مبتدیان

منابع مختلفی در قالب کتاب بافتنی و یا اپلیکشن در کشور ما وجود دارد اما متاسفانه بیشتر آنها بافتنی را بصورت پایه به مبتدیان و آنهایی که تازه قصد یادگیری  بافتنی را دارند آموزش نمیدهند . نظر شخصی بنده این است که منابع آموزشی برای افراد مبتدی باید بصورت تصویری و از پایه باشد تا بیننده بتواند کاملا اصطلاحات را ... ادامه مطلب »

آموزش تصویری بافت اصطلاح sl 1 k2 tog psso در کاموا بافی

آموزش بافت اصطلاح sl 1 k2 tog psso در کاموا بافی این اصطلاح یک نوع روش کم کردن است که به این صورت انجام می گیرد  یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از  زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید در زیر شما می توانید آموزش تصویری بافت اصطلاح sl 1 k2 tog psso در کاموا ... ادامه مطلب »

اموزش بافتنی مدل موجی

اموزش بافتنی مدل موجی مدل به تعداد مضرب ۱۸ دانه سر بگیرید رج ۱ : همه دونه ها را از زیر ببافید رج ۲ : همه دونه ها را از رو ببافید . رج ۳ : (۲ تا یکی از زیر ۳ مرتبه ، ( ۱ ژته ، یکی از زیر ) ۶ مرتبه ، ۲ تا یکی از زیر ۳ ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی دو میل بافت موزاییک

آموزش بافتنی دو میل بافت موزاییک به تعداد مضرب ۲۰ + ۱ دانه سر بگیرید رج ۱ و ۵ و ۹ : یکی از زیر ( یکی از زیر ( ۲ تا از رو ۲ تا از زیر ) ۴ مرتبه ۲ تا از رو یکی از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید . رج ۲ و تمام رجهای ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی مدل بافت صدفی

مدل بافت صدفی به تعداد مضرب ۹ + ۳ دونه سر بگیرید . رج ۱ : ۲ دونه از زیر ، ( ۱ ژته ، ۸ تا از زیر ، ۱ ژته ، یکی از زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید ، یکی از زیر رج ۲ : ۳ دونه از زیر ( ۸ تا از رو ، ۳ تا از ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل سبدی

آموزش بافت مدل سبدی به تعداد دانه های زوج سر بگیرید رج ۱ : ( میل را از پشت دانه اولی رد کرده و دانه دومی را از زیر بحالت معمولیی بافته بدون اینکه بگذارید از میل چپ بیافتد دانه اولی را از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید. رج ۲ : رج را با یک دانه از ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل تیغ ماهی

آموزش بافت مدل تیغ ماهی مدل تیغ ماهی رج اول : ( ۴ تا از زیر ۲ تا ضربدری به راست ۲ تا از زیر ضربدری به چپ ) داخل پرانتز را تکرار کنید ۴ تا از زیر رج ۲ : همه از رو در ادامه رج های ۱ و ۲ را تکرار میکنیم ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل نی خیزران

آموزش بافت مدل نی خیزران به تعداد دانه های زوج سر بگیرید رج۱ : ( یک ژته از زیر ۲ تا از زیر ژته را روی ۲ تا از زیر کور کنید ) رج ۲ و تمام رجهای زوج : همه از رو ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل عصای شکسته

آموزش بافت مدل عصای شکسته بعضی اوقات تحت تاثیر اسمهای این مدلها میشم مدل به ۶ دانه تقسیم شده باضافه حاشیه رج ۱ : (۳ تا از رو یکی نبافته از روی نخ به عقب یکی از زیر نخ به جلو یکی نبافته از رو)داخل پرانتز را تکرار کنید. رج ۲ و تمام رجهای زوج : ( ۳تا از رو ... ادامه مطلب »