خانه / بانوان / آموزش بافتنی / آموزش بافت مدل عصای شکسته
آموزش بافت مدل عصای شکسته
آموزش بافت مدل عصای شکسته

آموزش بافت مدل عصای شکسته

آموزش بافت مدل عصای شکسته

آموزش بافت مدل عصای شکسته

آموزش بافت مدل عصای شکسته

بعضی اوقات تحت تاثیر اسمهای این مدلها میشم

مدل به ۶ دانه تقسیم شده باضافه حاشیه

رج ۱ : (۳ تا از رو یکی نبافته از روی نخ به عقب یکی از زیر نخ به جلو یکی نبافته از رو)داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۲ و تمام رجهای زوج : ( ۳تا از رو ۳ تا از زیر )داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۳ : ( ۳ تا از رو یکی از زیر نخ به جلو یکی نبافته  از رو نخ به عقب یکی از زیر )داخل پرانتز را تکرار کنید.

در ادامه رجهای ۱ تا ۴ را تکرار کنید .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*